Ontstaan van de stichting

 

De stichting is ontstaan uit een erfenis van Doortje Willemse.

 

Doortje Willemse was een dame van 90 jaar die jaren samen met haar broer op de Oude Goirlese weg heeft gewoond in Tilburg. Haar broer was plotseling overleden. Voor Doortje was op dat moment geen opvang te regelen.


Zij kwam overdag naar het gezinshuis in de Afrikaanderstraat. Henny en Frans van Berkel waren op dat moment daar ook gastouders. Doortje Willemse wilde naar haar dood dat er nog een gezinshuis bij kwam. Hiervoor heeft ze stichting Vreugd opgezet. Haar wil was dat Henny en Frans de Stichting voort zouden zetten.


Stichting Vreugd is opgezet in november 1998. Doortje is op januari 1999 overleden. Dit met de woorden: "Mijn taak zit er op. Nu jullie." Haar laatste wil was om op de Rodelaan in Voorburg begraven te worden samen met haar broer en ouders onder de zoden. Er mocht namelijk geen steen op komen.

 

  • Buiten hulp en woonruimte bood de stichting de laatste jaren nog veel meer. De stichting hielp ook mee met papieren invullen voor mensen die dat zelfstandig niet (meer) konden. Of die de weg naar verschillende instanties niet wisten te vinden.

 

  • Daarnaast boden wij ook bemiddeling bij burenruzies, bemiddeling bij problemen met woningbouwverenigingen, bezoekregelingen bij scheidingen voor de kinderen, verlofregelingen voor mensen in de gevangenissen en jongeren die gestrand waren in het reguliere onderwijs middels een stageplaats binnen de stichting.

 

 

Ondertussen bestaat de stichting nog steeds en zijn we alom bekend. Ook heeft de stichting een warm plekje in de Tilburgse maatschappij verworven inmiddels. Wel hebben we nog maar 1 gezinshuis tegenwoordig.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb