Wat doet de stichting nog meer ?

Buiten hulp en woonruimte bieden wij nog veel meer. Wij helpen wij ook mee met papieren invullen voor mensen die dat zelfstandig niet (meer) kunnen. Of die de weg naar verschillende instanties niet kunnen vinden.


Daarnaast bieden wij ook bemiddeling bij burenruzies, bemiddeling bij problemen met woningbouwverenigingen, bezoekregelingen bij scheidingen voor de kinderen, verlofregelingen voor mensen in de gevangenissen en jongeren die gestrand zijn in het reguliere onderwijs een stage plaats aanbieden.

 

Voor de leermiddelen en begeleiding die hiervoor nodig zijn moet wel een vergoeding betaald worden.

 

Kortom, Stichting Vreugd biedt meer dan alleen woonruimte.........